Zobrazenie advokáta

RYBÁK Roman JUDr. Ing.
Advokát
Kuzmányho 15
Liptovský Mikuláš
031 01
+421445295254
+421445295254
+421907791910
roman.rybak73@gmail.com
Anglicky, Rusky
ico://sk/50723031
Štúrova 76/11
Dubnica nad Váhom
018 41
0424443171
0424443171
0907791910
rybak@advokatrybak.sk
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pracovné právo
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
správne právo
živnostenské právo