Zobrazenie advokáta

POLÁK Lukáš JUDr.
Advokát
Hlavná 137
Prešov
080 01
+421917831718
office@advokatpolak.eu
Anglicky, Nemecky, Česky
ico://sk/50170759_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
dražby
občianske právo
Ústavný súd, zastupovanie
zápis partnera verejného sektora
upomínacie konanie
fúzie a akvizície
obchodné právo
ochrana osobných údajov
trestné právo
ústavné právo
Názov zamerania
všeobecná prax