Zobrazenie advokáta

UHLÁR Ivan Mgr.
Advokát
Šoltésovej 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 08
0911396055
ak.ivanuhlar@gmail.com
Anglicky, Nemecky
ico://sk/53041887_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax
dedičské právo, závety
občianske právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov