Zobrazenie advokáta

ADAMČÍK Daniel JUDr.
Advokát
Janka Kráľa 3
Veľké Kapušany
079 01
0566382982
0566382982
0905/654786
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax