Zobrazenie advokáta

ADAMČÍK Andrej Mgr.
Advokát
Sedlárska 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 01
0232191111
02
0917/611153
andrej.adamcik@hillbridges.com
Anglicky
ico://sk/36799327
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax