Zobrazenie advokáta

ABELOVSKÁ Iveta JUDr.
Advokát
Hlučínska 1
BRATISLAVA 3
831 03
024463492844454498
0233331719
kancelaria@aslegal.sk
Anglicky, Rusky
ico://sk/36857688
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
ochrana osobných údajov
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva