Zobrazenie advokáta

VEVURKOVÁ Mária JUDr.
Advokát
Mieru 312/13
Námestovo
029 01
0435522684
0435522684
0910430905
maria.vevurkova@gmail.com
Anglicky, Francúzsky, Španielsky
ico://sk/42217601_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax