Vyhľadávanie advokátov poskytujúcich právne služby prostredníctvom centra právnej pomoci

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
5255 ŠOLTÉSOVÁ Veronika JUDr. Bratislava - mestská časť Karlova Ves Advokát
6808 LACKO Roman JUDr. Prievidza Advokát
8299 SOLÁR Andrej Mgr. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Advokát
1238 GOGOROVÁ Magdaléna JUDr. Čereňany Advokát
1388 RAÁB Igor JUDr. Košice - mestská časť Barca Advokát
4427 PRIVITZER Gabriel JUDr. Nováky Advokát
300068 VÍTEK Tomáš Mgr. Ing. Bratislava - mestská časť Petržalka Usadený euroadvokát
1963 HATVANI Karol JUDr. Revúca Advokát
5572 PODOĽSKIJ Valér Mgr. Humenné Advokát
8549 MOLNÁR František Mark Ing. Mgr. Hamuliakovo Advokát
Displayed 4 491 - 4 500 from 5 679 records

Okrem toho zadaným podmienkam vyhovuje 8352 advokátov, ktorí nemajú vyznačené odborné zameranie, alebo majú vyznačené odborné zameranie "všeobecná prax". Zobraziť zoznam takýchto advokátov.