Zobrazenie advokáta

ADÁMKOVÁ Zuzana JUDr.
Advokát
Galvaniho 17/C
BRATISLAVA 2
821 04
0907/505111
office@alegal.sk
Anglicky
ico://sk/47238615
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
autorské právo
byty, bytové právo, nájom
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
elektronický prenos dát, právo softvérové
licenčnej zmluvy a franchising
medzinárodné právo súkromné
občianske právo
obchodné právo
Zobrazených 1 - 10 z 20 záznamov
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
medzinárodné právo súkromné
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
stavebné právo
živnostenské právo