Zobrazenie advokáta

HARGAŠ Peter Mgr.
Advokát
Košická 56
BRATISLAVA
821 08
0905/175474
hargas@akhargas.sk
Anglicky
ico://sk/42258413_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
autorské právo
byty, bytové právo, nájom
dane, poplatky
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
fúzie a akvizície
insolvenčné právo
leasing
licenčné zmluvy a franchising
nadácie
občianske právo
Displayed 1 - 10 from 27 records
Názov zamerania
správne právo
živnostenské právo
obchodné právo