Vyhľadávanie advokátov poskytujúcich právne služby prostredníctvom centra právnej pomoci

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
4767 TOMANÍČEK Tomáš JUDr. Žilina Advokát
5548 BENKOVSKÁ GAŠIČOVÁ Zuzana JUDr. Bratislava 1 Advokát
4945 ŠTOFFA Martin Mgr. Banská Bystrica Advokát
6301 ZVARA Peter Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
300327 BAUER David Christian Dr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Usadený euroadvokát
300206 DONÁT Josef JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Usadený euroadvokát
1973 FAITHOVÁ Mária JUDr. Senec Advokát
436 SEDLÁK Milan JUDr., st. Košice - mestská časť Džungľa Advokát
3056 MACHAJDOVÁ Anna JUDr. Turany Advokát
5919 SLOSIARIKOVÁ Martina JUDr. Banská Bystrica Advokát

Okrem toho zadaným podmienkam vyhovuje 4204 advokátov, ktorí nemajú vyznačené odborné zameranie, alebo majú vyznačené odborné zameranie "všeobecná prax". Zobraziť zoznam takýchto advokátov.