Zobrazenie advokáta

ADAMKOVIČOVÁ Viera Mgr.
Advokát
Levočská 5112/26A
Poprad
058 01
0907442222
ak.adamkovicova@gmail.com
Anglicky
ico://sk/52701328_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax