Zobrazenie spoločnosti

DT LEGAL, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
32205/B
35890878
2021844143
Kvačalova 28
Bratislava 2
821 08
0220907611
0220907699
office@dtlegal.sk
Tomášikova 23
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 01
0220907611
office@ecovis-dtlegal.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
TOMKA Dušan JUDr. Ing. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax