Zobrazenie spoločnosti

ADAUS, s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
44323/B
36731544
2022313073
Miletičova 5B
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 08
0254430253
0254430253
0905202713
juraj.bugala@adaus.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
BUGALA Juraj JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax