Zobrazenie spoločnosti

ACRES spol. s r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
56411/B
36861987
2022752105
Einsteinova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
+421232777900
acres@acres.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
MÁLEK Ján Mgr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
NEMEC Peter Mgr., LL.M. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
ĎURIŠ Marián Mgr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax