Zobrazenie spoločnosti

Accace Legal, o. z.
Zahraničné združenie
2179/B
47245603
Röntgenova 26
BRATISLAVA 5
851 01
0232553000
0232553001
slovakia@accace.com
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
ROUB Jan Mgr. Vedúci organizačnej zložky zahraničného združenia
Názov zamerania
všeobecná prax