Zobrazenie spoločnosti

ADAME LEGAL s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
99376/B
47254866
2024114642
Žižkova 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 02
ak.adame.legal@gmail.com
Šoltésovej 1679/188
Považská Bystrica
017 01
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
PARAJKOVÁ ADAME Michaela JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax