Zobrazenie spoločnosti

A1 Legal, advokátska kancelária s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
175633/B
56033613
Einsteinova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
rastislav.hanulak@clg.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
HANULÁK Rastislav JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax