Zobrazenie advokáta

VRŠANSKÁ Alica JUDr.
Advokát
A. Bernoláka 2167/27
Žilina
010 01
0911850707
alica.vrsanska@gmail.com
Anglicky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
obchodné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Názov zamerania
občianske právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
živnostenské právo