Zobrazenie advokáta

ABELOVSKÁ Lenka Mgr.
Advokát
Björnsonova 3042/11
Bratislava 1
811 05
lenka.abelovska@gmail.com
Anglicky, Nemecky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax