Zobrazenie advokáta

RAGASOVÁ Ivana JUDr.
Advokát
Horná 23
Banská Bystrica
974 01
ragasova.ivana@gmail.com
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
fúzie a akvizície
insolvenčné právo
občianske právo
obchodné právo
pracovné právo
rozhodcovské konanie
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
živnostenské právo
Názov zamerania
obchodné právo