Zobrazenie advokáta

BURDOVÁ Dagmar JUDr.
Advokát
Garbiarska 2583
Liptovský Mikuláš
031 01
0445522375
044
+421949540332
dagmarburda@gmail.com
Rusky
ico://sk/51790394_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax