Zobrazenie advokáta

KOVÁČECHOVÁ Eva Mgr.
Advokát
Komenského 21
Banská Bystrica
974 01
+421905560159
advokatka@kovacechova.sk
Anglicky, Rusky
ico://sk/37890697_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine