Zobrazenie advokáta

KOVÁČECHOVÁ Eva Mgr.
Advokát
Komenského 21
Banská Bystrica
974 01
+421905560159
advokatka@kovacechova.sk
Anglicky, Rusky
ico://sk/37890697_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
azyl, utečenci, cudzinecké právo
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
ľudské práva a slobody
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
správne právo
ústavné právo
Ústavný súd, zastupovanie
zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva