Zobrazenie advokáta

AGIRRE MIADOKOVÁ Zuzana JUDr.
Advokát
Nad plážou 37
Banská Bystrica
974 01
0905838426
advokat@miadokova.sk
Anglicky, Nemecky
ico://sk/37327143_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax