Zobrazenie advokáta

SIMAN Martin Mgr.
Advokát
Wolkrova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
+421911218421
siman@simanhrubcin.sk
Anglicky, Poľsky
ico://sk/50454242
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
stavebné právo