Zobrazenie advokáta

MIKOLAJ Marek Mgr.
Advokát
D. Dlabača 775/33
Žilina
010 01
+421911802867
marek.mikolaj@maxlaw.sk
Anglicky
ico://sk/36419834
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
právna pomoc osobám v karanténe
pro bono právna pomoc Ukrajine
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax