Vyhľadávanie advokátov pre zastupovanie pred ústavným súdom

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
6918 TOMASCHEK Michal Mgr. Bratislava 5 Advokát
6538 MAKOVNÍK Matej Mgr. Banská Bystrica Advokát
5958 MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát
8383 BODNÁR Lukáš JUDr. Horovce Advokát
4060 BANNERT MIKULOVÁ Zuzana JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
6103 SEMEŠOVÁ Kamila JUDr. Bratislava - mestská časť Ružinov Advokát
5333 MIČINSKÝ Ľudovít JUDr. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát
7824 STARÍČEK Peter JUDr. Mgr. Bardejov Advokát
4307 PERUŽEK Peter JUDr. Hlohovec Advokát
4617 SYROVÝ Ivan JUDr., PhD. Bratislava 3 Advokát