Vyhľadávanie advokátov pre zastupovanie pred ústavným súdom