Zobrazenie advokáta

ADAMCOVÁ Janette Mgr.
Advokát
Hodžova 261/1
Myjava
907 01
0346214240
0346214240
0907/788053
advokatmyjava@gmail.com
Anglicky, Rusky
ico://sk/42019222_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov