Zobrazenie advokáta

ANDRÁŠ LEŠKOVÁ Katarína JUDr.
Advokát
Plzeňská 2
Prešov
080 01
0908/039395
katarinaleskova@gmail.com
Anglicky, Francúzsky
ico://sk/42083524_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
ochrana osobnosti
pracovné právo
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
trestné právo
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
Názov zamerania
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov