Zobrazenie advokáta

REHÁKOVÁ Monika JUDr. Ing.
Advokát
Námestie Martina Benku 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 07
+421911787515
info@advokatrehakova.sk
Anglicky, Francúzsky, Česky
ico://sk/42418313_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
autorské právo
byty, bytové právo, nájom
dane, poplatky
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
obchodné právo
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
Zobrazených 1 - 10 z 18 záznamov
Názov zamerania
všeobecná prax
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
ľudské práva a slobody
občianske právo
pracovné právo
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Zobrazených 1 - 10 z 14 záznamov