Zobrazenie advokáta

NAGY Dávid JUDr., LL.M.
Advokát
Kukučínova 8
Nové Zámky
940 02
0907300655
nagy.david@advokatnz.sk
Anglicky, Nemecky, Maďarsky, Česky
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
elektronický prenos dát, softvérové právo
európske právo
finančné právo
insolvenčné právo
licenčné zmluvy a franchising
ľudské práva a slobody
mediálne právo
medzinárodné právo verejné
Zobrazených 1 - 10 z 41 záznamov
Názov zamerania
ľudské práva a slobody
ústavné právo