Zobrazenie advokáta

PAVÚK Anton Mgr.
Advokát
Na rozhliadke 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 01
info@webberlegal.sk
Anglicky, Česky
ico://sk/50680552
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
dražby
európske právo
finančné právo
leasing
občianske právo
poisťovacie právo
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
upomínacie konanie
Názov zamerania
všeobecná prax