Zobrazenie advokáta

PETRUŇO Radko JUDr.
Advokát
Tehelná 189
Zvolen
960 01
+421455323919
+421455323918
office@akap.sk
Anglicky
ico://sk/40242315_20069
Účastník združenia
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax