Zobrazenie advokáta

SLOVÁČIK Štefan Mgr.
Advokát
Palánok 3
Nitra
949 01
0376517420
0376517420
0905278649
slovacik@slovacik.eu
Anglicky, Rusky
ico://sk/36110787_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
obchodné právo
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pôda, pozemky, zákon o pôde