Zobrazenie advokáta

MISÁROŠ Vladimír Mgr.
Advokát
Partizánska 25
Trenčín
911 01
0907708356
misaros@a3-advokati.sk; lobotkova@a3-advokati.sk; huncikova@a3-advokati.sk
Nemecky
ico://sk/36735311
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
obchodné právo