Zobrazenie advokáta

LOBOTKOVÁ Katarína JUDr.
Advokát
Partizánska 25
Trenčín
911 01
0907565861
misaros@a3-advokati.sk; lobotkova@a3-advokati.sk; huncikova@a3-advokati.sk
Anglicky
ico://sk/36735311
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax