Zobrazenie advokáta

ČIPÁK Miroslav JUDr. Ing.
Advokát
Vazovova 9/B
Bratislava 1
811 07
0255648661
0255648662
0903790992
miroslavcipak@cipak.sk
Anglicky, Rusky
ico://sk/34856820_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax