Zobrazenie advokáta

ROUB Jan Mgr.
Usadený euroadvokát
Röntgenova 26
BRATISLAVA 5
851 01
0232553000
0232553001
slovakia@accace.com
ico://sk/71470093_20069
Vedúci organizačnej zložky zahraničného združenia
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax