Zobrazenie spoločnosti

ABELOVSKÝ-PETRUŇO
Združenie
Tehelná 189
Zvolen
960 01
+421455323919
+421455323918
office@akap.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
ABELOVSKÝ Miroslav JUDr. Účastník združenia
PETRUŇO Radko JUDr. Účastník združenia
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax