Zobrazenie spoločnosti

KRION Partners s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
52822/B
36858617
2022621051
Palisády 50
Bratislava 1
811 06
+421220399909
+421903715965, +421905799558
office@krion.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
KLUKA Mário JUDr., LLM Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax