Zobrazenie spoločnosti

BEATOW PARTNERS s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
66108/B
36868841
2023065099
Panenská 23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81103
0252731235
0252733329
info@beatow.com
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
WEBER Oliver JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
MIKLETIČ Peter Mgr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
obchodné právo