Zobrazenie spoločnosti

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
69947/B
47232471
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 02
0232354601-2
02
office@relevans.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
KADELA Alexander JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
MASARIK Marián Mgr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
BARDELČÍK Tomáš JUDr., PhD. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax