Zobrazenie spoločnosti

Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
109006/B
50189697
2120197959
Šafárikovo námestie 7
Bratislava 1
811 02
0232199425
+421911408206
stremy@stremy.sk
Hlavná 3
Trnava
917 01
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
STRÉMY Tomáš prof. JUDr., PhD. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax