Zobrazenie spoločnosti

PETKOV & Co s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
112903/B
50430742
2120321533
Šoltésovej 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 08
+421263815300
ivan@petkov.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
PETKOV Ivan Mgr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax