Zobrazenie spoločnosti

Advokátska kancelária JUDr. Peter Erdős s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
138709/B
52522211
Radvanská 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
810 01
+421905227421
erdos@akerdos.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
ERDŐS Peter JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax