Predsedníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.Predseda SAK
puchala@sak.sk

PUCHALLA Martin JUDr.


Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • legislatívna činnosť
 • mediálna oblasť
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • dohľad nad elektronizáciou 
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom predsedníctva komory pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ Podpredsedníčka SAK
hromcova@sak.sk

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

LACIAK Ondrej JUDr.

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda 
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie

Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁ Podpredsedníčka SAK
cizmarikova@sak.sk

 ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou trestných stíhaní advokátov 

Členovia

Mgr. Ján KUTANČlen predsedníctva SAK
kutan@sak.sk

KUTAN Ján Mgr.

Pôsobnosť:

  JUDr. Zuzana ČÍŽOVÁČlen predsedníctva SAK
  cizova@sak.sk

  ČIŽOVÁ ZUZANA JUDr.

  Pôsobnosť:

  JUDr. Peter ERDŐSČlen predsedníctva SAK
  erdos@sak.sk

  ERDŐS Peter JUDr.

  Pôsobnosť:

   Mgr. Richard KARKÓ Člen predsedníctva SAK
   karko@sak.sk

   KARKÓ Richard Mgr.

   Pôsobnosť:

   JUDr. Ľudovít MIČINSKÝ Člen predsedníctva SAK
   micinsky@sak.sk

   MIČINSKÝ Ľudovít JUDr.

   Pôsobnosť:

   Náhradníci

   JUDr. Marian HARŠÁNYNáhradný člen predsedníctva SAK
   harsany@sak.sk

   HARŠÁNY Marian JUDr.

   Pôsobnosť:

   Mgr. Viktória HELLENBART Náhradný člen predsedníctva SAK
   hellenbart@sak.sk

   HELLENBART Viktória Mgr.

   Pôsobnosť:

   JUDr. Matej MARHAVÝ Náhradný člen predsedníctva SAK
   marhavy@sak.sk

   MARHAVÝ Matej JUDr.

   Pôsobnosť: