Poradné orgány SAK

JUDr. Zuzana Čížová - predsedníčka (cizova@sak.sk)

JUDr. Ján Havlát - predseda (havlat@sak.sk)

JUDr. Zuzana Čížová - predsedníčka (cizova@sak.sk)

JUDr. Peter Kerecman, PhD. - predseda (pravnik@antik.sk)

JUDr. Ľudovít Mičínský, MCIArb. - predseda (micinsky@micinsky.sk)

Pracovná komisia pre občianske právo hmotné

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Pracovná komisia pre občianske právo procesné

JUDr. Oxana Báreková Kovalová

Pracovná komisia pre obchodné právo

JUDr. Marina Gallová

Pracovná komisia pre pracovné právo

JUDr. Zuzana Čížová

Pracovná komisia pre rodinné právo

JUDr. Boris Bohunský

Pracovná komisia pre medzinárodné právo súkromné a procesné

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

JUDr. Martin Puchalla - predseda (puchalla@sak.sk)
JUDr. Magdaléna Hromcová - predsedníčka (hromcova@sak.sk)
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - predseda (laciak@sak.sk)
JUDr. Ondrej Mularčík - predseda (office@mularcikpartners.sk)

Mgr. Ján Kutan - predseda (kutan@sak.sk)

Bratislavský kraj

Košický kraj

Banskobystrický kraj

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

Maďarsky hovoriaci advokáti

JUDr. Tomáš Illeš - predseda (illes@sak.sk)

JUDr. Tomáš Illeš - predseda (illes@sak.sk)

JUDr. Diana Hrončeková

JUDr. Mária Chrenková