Poradné orgány SAK

Pracovná skupina pre veci advokátske

JUDr. Zuzana Čížová – predsedníčka  cizova@sak.sk 

JUDr. Viliam Karas, PhD.

Mgr. Michal Bužek

JUDr. Peter Štrpka, PhD.

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

Mgr. Viktória Hellenbart
Pracovná komisia pre históriu advokácie
JUDr. Peter Kerecman, PhD. - predseda pravnik@antik.sk
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
JUDr. Anton Blaha, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  
Mgr. Viktória Hellenbart  
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Michal Rampášek
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
JUDr. Marian Haršány  
Vilma Slopovská  

Komisia na ochranu spotrebiteľov právnych služieb

JUDr. Zuzana Čížová - predsedníčka         cizova@sak.sk

Mgr. Viktória Hellenbart

JUDr. Ján Havlát

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

JUDr. Pavol Erben

JUDr. Stanislav Irsák

JUDr. Andrea Havelková

Mgr. Róbert HmiraJUDr. Ján Havlát - predseda 


JUDr. Zuzana Čížová  
JUDr. Peter Štrpka, PhD. 
JUDr. Ľubomír Hrežďovič 

Komisia pre veci koncipientské

JUDr. Zuzana Čížová - predsedníčka          cizova@sak.sk 

JUDr. Slávka Danišová

Mgr. Peter Veliký

Mgr. Michal Tomášik 

Mgr. Tamara Čipková Pracovná skupina pre súkromné právo
JUDr. Viliam Karas, PhD.  - predseda karas@sak.sk

Pracovná komisia pre občianske právo hmotné
JUDr. Karol Šiška
JUDr. Ján Šinkovic
Mgr. Alexandra Čižmáriková
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.  
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.  
JUDr. Mojmír Plavec

Pracovná komisia pre občianske právo procesné
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  
JUDr. Oxana Báreková Kovalová
JUDr. Jana Baricová
doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. 
Mgr. Ján Kutan
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.  

Pracovná komisia pre obchodné právo
JUDr. Pavol Erben
Mgr. Tomáš Zárecký  
JUDr. Juraj Veverka
JUDr. Miroslav Németh  
JUDr. Tomáš Illeš
JUDr. Miroslav Kapinaj  
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.  
Mgr. Ján Kutan  

Pracovná komisia pre pracovné právo
JUDr. Gizela Tuhárska
JUDr. Soňa Mesiarkinová
doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.  
JUDr. Zuzana Čížová
Mgr. Dušan Nitschneider  

Pracovná komisia pre rodinné právo
JUDr. Boris Bohunský
JUDr. Anna Niku
JUDr. Andrea Havelková  
JUDr. Jarmila Zahradníková
JUDr. Magdaléna Hromcová  

Pracovná komisia  pre medzinárodné právo súkromné a procesné
JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
JUDr. Peter Barica
JUDr. Michal Rampášek
Pracovná skupina pre trestné právo

JUDr. Martin Puchalla, PhD. - predseda              puchalla@sak.sk


JUDr. Ondrej Mularčík
JUDr. Ján Gereg
JUDr. Milan Valašik
JUDr. Peter Vačok
prof. JUDr. Jaroslav Klátik
JUDr. Peter Filip
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

JUDr. Peter Erdös
doc. JUDr. Jozef Olej, CSc

Pracovná skupina pre verejné právo
JUDr. Andrea Havelková - predsedníčka havelkova@sak.sk
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
JUDr. Rastislav Straka
Mgr. Slavomír Trnkócy
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Mgr. Marek Benedik
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
JUDr. Magdaléna Hromcová
Mgr. Ján Kutan
Jakub Berthoty
Štefan Pilár
JUDr. Lucia Semančínová
Mgr. Jaroslav Nižňanský  
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
JUDr. Tomáš Klinka

Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - predseda laciak@sak.sk
JUDr. Pavol Erben
Mgr. Tomáš Rybár
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Katarína Čechová  
Mgr. Michal Bužek
JUDr. Martin Puchalla, PhD.
JUDr. Jana Biroščáková
Mgr. Viktória Hellenbart
JUDr. Boris Draškaba
JUDr. Juraj Veverka
JUDr. Ľudovít Mičinský  
JUDr. Tomáš Borec
JUDr. Karol Šiška
Mgr. Michaela Chládeková, PhD.  

Vzdelávacie kolégium

JUDr. Ondrej Mularčík

info@mularcikpartners.sk

doc. JUDr. Jozef Olej, CSc


JUDr. Ján Havlát


JUDr. Ondrej Laciak, PhD.


JUDr. Juraj Veverka

JUDr. Pavol Erben


JUDr. Boris Draškaba

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.JUDr. Štefan Detvai


JUDr. Peter Štrpka, PhD.


JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb


JUDr. Martin Puchalla, PhD.Pracovná skupina regionálnych zástupcov
JUDr. Magdaléna Hromcová - predsedníčka
hromcova@sak.sk

Bratislavský kraj
JUDr. Viliam Karas

Mgr. Ján Kutan
JUDr. Kvetoslava Živčáková

Košický kraj
JUDr. Tomáš Illeš
doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.


Banskobystrický kraj
JUDr. Ľubomír Hrežďovič  
JUDr. Miroslav Abelovský


Nitriansky kraj
JUDr. René Hudzovič

Trnavský kraj
JUDr. Marián Haršány

JUDr. Igor Ribár


Trenčiansky kraj
JUDr. Zuzana Čížová
JUDr. Katarína Hunčíková


Žilinský kraj
JUDr. Magdaléna Hromcová
JUDr. Andrea Havelková


Prešovský kraj
JUDr. Rastislav Straka

JUDr. Ambróz Motyka
Mgr. Ivan MazanecPracovná skupina pre elektronizáciu výkonu advokácie
Mgr. Ján Kutan - predseda kutan@sak.sk
JUDr. Tomáš Illeš
Mgr. Marián Čuprík
JUDr. Dominik Okenica
JUDr. Martin Friedrich
JUDr. Michal Rampášek  

Mgr. Marek Kaľavský
JUDr. Igor RibárŠkodová komisia
JUDr. Tomáš Illeš  
JUDr. Mária Chrenková  
JUDr. Diana Hrončeková  
JUDr. Dominika Skuráková