Poradné orgány SAK

Pracovná skupina pre veci advokátske

Mgr. Richard Karkó - predseda karko@sak.sk 
Mgr. Viktória Hellenbart
JUDr. Viliam Karas, PhD.
Mgr. Michal Bužek
JUDr. Zuzana Čížová
JUDr. Peter Štrpka, PhD.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič  

Pracovná komisia pre históriu advokácie
JUDr. Peter Kerecman, PhD. - predseda pravnik@antik.sk
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
JUDr. Anton Blaha, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  
Mgr. Viktória Hellenbart  
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Michal Rampášek
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
JUDr. Marian Haršány  
Vilma Slopovská  

Komisia na ochranu spotrebiteľov právnych služieb

Mgr. Richard Karkó - predseda karko@sak.sk
Mgr. Viktória Hellenbart
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Ľubomír Hrežďovič 
JUDr. Pavol Erben
JUDr. Stanislav Irsák
JUDr. Andrea Havelková
Mgr. Róbert Hmira

Komisia na ochranu spotrebiteľov právnych služieb

Mgr. Richard Karkó - predseda karko@sak.sk
Mgr. Viktória Hellenbart
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Zuzana Čížová  
JUDr. Peter Štrpka, PhD. 
JUDr. Ľubomír Hrežďovič 


Komisia pre veci koncipientské

Mgr. Richard Karkó - predseda karko@sak.sk
JUDr. Slávka Danišová2. ročník
Mgr. Peter Veliký3. ročník
Mgr. Michal Tomášik 4. ročník
Mgr. Tamara Čipková 5. ročník
Pracovná skupina pre súkromné právo
JUDr. Viliam Karas, PhD.  - predseda karas@sak.sk

Pracovná komisia pre občianske právo hmotné
JUDr. Karol Šiška
JUDr. Ján Šinkovic
Mgr. Alexandra Čižmáriková
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.  
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.  
JUDr. Mojmír Plavec

Pracovná komisia pre občianske právo procesné
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  
JUDr. Oxana Báreková Kovalová
JUDr. Jana Baricová
doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. 
Mgr. Ján Kutan
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.  

Pracovná komisia pre obchodné právo
JUDr. Pavol Erben
Mgr. Tomáš Zárecký  
JUDr. Juraj Veverka
JUDr. Miroslav Németh  
JUDr. Tomáš Illeš
JUDr. Miroslav Kapinaj  
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.  
Mgr. Ján Kutan  

Pracovná komisia pre pracovné právo
JUDr. Gizela Tuhárska
JUDr. Soňa Mesiarkinová
doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.  
JUDr. Zuzana Čížová
Mgr. Dušan Nitschneider  

Pracovná komisia pre rodinné právo
JUDr. Boris Bohunský
JUDr. Anna Niku
JUDr. Andrea Havelková  
JUDr. Jarmila Zahradníková
JUDr. Magdaléna Hromcová  

Pracovná komisia  pre medzinárodné právo súkromné a procesné
JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
JUDr. Peter Barica
JUDr. Michal Rampášek
Pracovná skupina pre trestné právo
doc. JUDr. Jozef Olej - predseda olejjozef@gmail.com
JUDr. Ondrej Mularčík
JUDr. Ján Gereg
JUDr. Milan Valašik
JUDr. Peter Vačok
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., MBA, LL.M.
JUDr. Martin Puchalla, PhD.
JUDr. Peter Filip
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
JUDr. Martin Štrkolec, PhD.
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M.
JUDr. Peter Erdös

Pracovná skupina pre verejné právo
JUDr. Andrea Havelková - predsedníčka havelkova@sak.sk
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
JUDr. Rastislav Straka
Mgr. Slavomír Trnkócy
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Mgr. Marek Benedik
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
JUDr. Magdaléna Hromcová
Mgr. Ján Kutan
Jakub Berthoty
Štefan Pilár
JUDr. Lucia Semančínová
Mgr. Jaroslav Nižňanský  
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
JUDr. Tomáš Klinka

Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - predseda laciak@sak.sk
JUDr. Pavol Erben
Mgr. Tomáš Rybár
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Katarína Čechová  
Mgr. Michal Bužek
JUDr. Martin Puchalla, PhD.
JUDr. Jana Biroščáková
Mgr. Viktória Hellenbart
JUDr. Boris Draškaba
JUDr. Juraj Veverka
JUDr. Ľudovít Mičinský  
JUDr. Tomáš Borec
JUDr. Karol Šiška
Mgr. Michaela Chládeková, PhD.  

Vzdelávacie kolégium
JUDr. Ondrej Mularčík info@mularcikpartners.sk
doc. JUDr. Jozef Olej, CSc
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
JUDr. Juraj Veverka
JUDr. Pavol Erben
JUDr. Boris Draškaba
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Štefan Detvai
JUDr. Miloš Maďar, PhD. LL.M.
JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb  
JUDr. Martin Puchalla, PhD.
JUDr. Peter Štrpka, PhD. 

Pracovná skupina regionálnych zástupcov
JUDr. Magdaléna Hromcová - predsedníčka hromcova@sak.sk
Bratislavský kraj
JUDr. Viliam Karas
Mgr. Ján Kutan
Košický kraj
JUDr. Tomáš Illeš
doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.
Banskobystrický kraj
JUDr. Ľubomír Hrežďovič  
JUDr. Miroslav Abelovský
Nitriansky kraj
JUDr. René Hudzovič
Trnavský kraj
JUDr. Marián Haršány
JUDr. Andrej Halada
Trenčiansky kraj
JUDr. Zuzana Čížová
JUDr. Katarína Hunčíková
Žilinský kraj
JUDr. Magdaléna Hromcová
JUDr. Andrea Havelková
Prešovský kraj
JUDr. Rastislav Straka

JUDr. Ambróz Motyka


Mgr. Ivan Mazanec


Pracovná skupina pre elektronizáciu výkonu advokácie
Mgr. Ján Kutan - predseda kutan@sak.sk
JUDr. Tomáš Illeš
Mgr. Marián Čuprík
JUDr. Dominik Okenica
JUDr. Martin Friedrich
JUDr. Michal Rampášek  

Mgr. Marek Kaľavský
JUDr. Igor RibárŠkodová komisia
JUDr. Tomáš Illeš  
JUDr. Mária Chrenková  
JUDr. Diana Hrončeková  
JUDr. Dominika Skuráková