Poradné orgány SAK

predseda


JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.


pracovná komisia pre občianske právo hmotné

Mgr. Alexandra Čižmáriková

JUDr. Mojmír Plavec

JUDr. Ivan Priadka

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

JUDr. Ján Šinkovic

JUDr. Karol Šiška

JUDr. Monika Rafajová


pracovná komisia pre občianske právo procesné

JUDr. Oxana Báreková Kovalová

JUDr. Jana Baricová

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Mgr. Ján Kutan

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.


pracovná komisia pre obchodné právo

Mgr. Tomáš Dentico

JUDr. Marína Gallová

JUDr. Roman Hamala, LL.M.

Mgr. Róbert Hmira

Mgr. Michal Hulena

doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Mgr. Ján Kutan

JUDr. Miroslav Németh


pracovná komisia pre pracovné právo

JUDr. Zuzana Čížová

JUDr. Soňa Mesiarkinová

Mgr. Dušan Nitschneider

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

JUDr. Andrej Poruban

JUDr. Adriana Ručkayová

JUDr. Gizela Tuhárska


pracovná komisia pre rodinné právo

JUDr. Boris Bohunský

JUDr. Andrea Mesiarik Havelková

JUDr. Anna Niku

JUDr. Jarmila Zahradníková


pracovná komisia pre medzinárodné právo súkromné a procesné

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

JUDr. Martin Provazník

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Sľašťan, PhD.